International Conference on Information and Computational Science Online Registration

Powered by SmartChair Conference System

Total 85 participants.

(1) Wenwu Gao   Anhui University
(2) min fu   wuhan institute of technology
(3) zhiming gao   Institute of Applied Physics and Computational Mathematics
(4) Weiping Du   zhe jiang gongshang university
(5) Jiming Wu   IAPCM
(6) Junjie Cao   Dalian University of Technology
(7) yu jingjing   Hefei University of Technology
(8) Linlin Xie   Dalian University of Technology
(9) Huidi Wang   Zhejiang University
(10) Yisheng Lai   Department of Mathematics, Zhejiang Gongshang University
(11) guoliang luo   Jiangxi Normal University
(12) Ran Zhang   Jilin University
(13) Jiang Qian   College of Sciences, Hohai University
(14) xunxiang yao   Shandong University of Finance and Economics
(15) Ran Zhang   Shandong Univ.
(16) Chun-Gang Zhu   Dalian University of Technology
(17) xiangyu bu   hefei university of technology,china
(18) Qi Ye   South China Normal University
(19) Xuan Zheng   Central South University Of Forestory and Technology
(20) Qin Gao   Hubei University of Education
(21) Renzhong Feng   Beihang University
(22) shun Peng  
(23) Zhuo Su   Sun Yat-sen University
(24) Xue Jiao   Jilin University
(25) Jinming Wu   Zhejiang Gongshang University
(26) Wenjun Cai   University of Chinese Academy of Sciences
(27) Jincai Chang   North China University of Science and Technology
(28) Jian Ren   Institute of Applied Physics and Computational Mathematics
(29) Shuang gui Li   Instutitude of Applied Physics and computational mathematics, Beijing
(30) Chunjing Li   Department of Mathematics, Tongji University
(31) Xianxian Chen   Department of mathematics,Tongji University
(32) Shengxin Zhu   Institute of Applied Physics and Computational Matheamtics
(33) yuhua li   Zhengzhou University of Light Industry
(34) Xiaolong Zhang   North China University of Science and Technology
(35) Yanxiang Zhao   the George Washington University
(36) Jian-Ping Zhou   School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China
(37) Emil Saucan   Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences
(38) Junbin Li   Dalian University of Technology
(39) Cheng-ming Liu   Zhengzhou University
(40) Junxiao Xue   Zhengzhou University
(41) 王 浩   合肥工业大学
(42) Ai-Min YANG   North China University of Science and Technology
(43) Qianqian Lü   School of Mathematics,Hefei University Of Technology
(44) kaijun peng   hefei university of technology
(45) Ma Wenya   Henan Agricultural
(46) Zhao Wang   School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology
(47) Jieqing Tan   School of Mathematics, HeFei University of Technology
(48) Bo Wang   School of Mathematics, HeFei University of Technology
(49) Lei He   School of Mathematics, HeFei University of Technology
(50) wen kang sun   North China University of Science and Technology
(51) ShuLiang Lin   National University of Defense Technology
(52) Zhi Liu   Hefei University of Technology
(53) Hanhui Li   Sun Yat-sen University
(54) Xing Huo   hefei university of technology
(55) Yan Xing   Hefei University of Technology
(56) peilin Hong  
(57) haopeng lei   Jiangxi normal university
(58) Lihong Cui   Liaoning Normal University
(59) Ya-Jing QI   North China University of Science and Technology
(60) Yang HAN   North China University of Science and Technology
(61) Jiansong Deng   中国科学技术大学
(62) 伟华 童   中国科学技术大学 数学科学学院
(63) Shengguo Li   National University of Defense Technology
(64) WEI DAN   Guangdong University of Finance & Economics
(65) Jin Li   School of Science, Shandong Jianzhu University
(66) Anqiang Zhu   Wuhan University
(67) Cai-Yun Li   Dalian University of Technology
(68) Yong-Xia Hao   江苏大学
(69) 理涛 张   Zhengzhou University of Aeronautics
(70) Liting Wang   华北理工大学
(71) Li Zhang   Hefei University of Technology
(72) chang xiao   North China University of Science and Technology
(73) Chao Wang   Peking University
(74) Ji Li   Peking University
(75) Xue Qin   Peking University
(76) zuoquan zhang   School of Science,Beijing Jiaotong University
(77) Cuihuan Ren   Yanshan University
(78) Lingling Wei   Yanshan University
(79) shuai su   institute of applied physics and computational mathematics
(80) Ziwu Jiang   Linyi University
(81) Qinglan Fan   Shandong University of Finance and Economics
(82) qi hong   Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing
(83) Li Zhang   Hefei University of Technology
(84) Guangyu Xu   Anhui University of Science and Technology
(85) 刘 甜甜   山东大学